Thời gian w88 khuyến mãi: 2023.5.20 Bắt đầu

Đối tượng khuyến mãi: Thành viên cũ và mới của w88

Lưu ý: Trên đây là tỷ lệ hoàn trả nước cao nhất cho các địa điểm danh hiệu w88 và các địa điểm tự nghiên cứu (bao gồm cả Board Card, FBw88, IMw88, AG Real), số tiền hoàn trả cụ thể tùy thuộc vào trò chơi thực tế, các câu hỏi khác vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 7*24.

Việc phân phối ưu đãi trở lại nước được tính toán dựa trên các cược hợp lệ từ 00:00:00 đến 23:59:59 theo thời gian trong ngày của bạn, dữ liệu sẽ phù hợp với dữ liệu trong ngày trong hồ sơ trò chơi, tổng số tiền trở lại nước hàng ngày được tính theo số nguyên bắt đầu từ 1k, tổng số tiền trở lại nước dưới 1k sẽ không được tính.

2.Tùy thuộc vào thời gian bạn đặt cược, tất cả số tiền cược của người chơi trong ngày sẽ được trả lại trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc ngày và 24 giờ sau khi giải quyết các cược w88.Ví dụ: Ngày 1 tháng 11, nước trở về của người chơi sẽ được phát đến trung tâm phúc lợi trong khoảng thời gian 13:30-23:59 ngày 30 tháng 5, yêu cầu hội viên tự nhận bằng tay (thời hạn nhận có hiệu lực là 30 ngày, quá hạn không bổ sung).

3.Số tiền hoàn trả liên tiếp trong đơn đặt cược w88 sẽ được tính vào ngày thi đấu bắt đầu muộn nhất trong đơn đặt cược.

4.Nước trở lại được tính theo cược hợp lệ và trong tất cả các sản phẩm, bất kỳ hủy đặt cược hoặc hoàn lại tiền gốc và đặt cược đồng thời vào cùng một trò chơi sẽ không được tính trong cược hợp lệ.

Trò chơi đánh cá không tính là trả lại nước; Một số máy khe (trò chơi bánh xe, v.v) sẽ không được hưởng ưu đãi trở về nước;

Cờ đôi bên cùng có lợi, cờ w88, cờ Gordon, cờ Bác Nhã, cờ Nhạc Bảo, cờ YOO một số trò chơi không hưởng thụ nước trở lại;

Trò chơi điện tử Pan Am sẽ không được hưởng lợi từ việc trở về nước; eSport kích thích hẻm núi, bóng rổ, bóng đá, PK, trò chơi vinh quang sẽ không được hưởng lợi;

Trò chơi xoay đĩa lớn của người thật không được hưởng nước; win-win, TCG, VR, w88 xổ số sẽ không được hưởng nước trở lại; Điện tử PM không được hưởng nước trở lại;

Cược hợp lệ w88 được tính dựa trên số tiền thắng thua.(Ví dụ: đặt cược 100k, tỷ lệ cược Hồng Kông là 0,2, nếu thắng cược 20k, đặt cược hợp lệ là 20k; nếu thua gốc 100k, đặt cược hợp lệ là 100k.)

5.Thắng một nửa và thua một nửa chỉ tính một nửa nước chảy.

6.Trò chơi trở về nước cần đặt cược gấp 1 lần nước chảy là có thể rút tiền.

7.Ưu đãi này có thể được hưởng cùng lúc với các ưu đãi khác.1- Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại (

8.Nước chảy không tham gia trở lại trong thời gian khóa nhà thi đấu.

9.Để tránh sự khác biệt trong cách hiểu văn bản, w88 có quyền giải thích cuối cùng về khuyến mãi.