Thời gian hoạt động: trưa ngày 07/03/2023 – trưa ngày 28/11/2023

Đối tượng tham gia: Thành viên mới và cũ của Hongyun

Nội dung ưu đãi

Trong thời gian diễn ra hoạt động, cho dù bạn là thành viên Fortune cũ hay thành viên Fortune mới đăng ký, miễn là bạn gửi tiền, bạn có thể nhận được tiền thưởng tiền gửi lên tới 100% tổng số tiền 3000000000 VND

Làm sao để đăng kí

Gửi thông tin theo định dạng sau đến dịch vụ khách hàng trực tuyến của Hongyun

Tài khoản thành viên XXXX Gửi tiền XXX nhân dân tệ XX cá cược thể thao/sòng bạc Đăng ký tiền thưởng X tiền gửi

Ví dụ: tài khoản thành viên abcd ký gửi 50.000 EA casino để đăng ký tiền thưởng lần gửi đầu tiên

Nhận xét

1: Yêu cầu rút tiền là tổng tiền gốc và tiền thưởng nhân với bội số đặt cược yêu cầu.

2: Số tiền phân phối tiền thưởng tối thiểu là 500k RMB.

3: Phần thưởng được giới hạn cho bốn lần gửi tiền đầu tiên trong thời gian diễn ra hoạt động và phần thưởng gửi tiền tiếp theo chỉ có thể được áp dụng sau khi hoàn thành các yêu cầu đặt cược tiền thưởng hiện tại.

4: Nếu bạn từ bỏ bất kỳ phần thưởng tiền gửi nào, điều đó sẽ được coi là từ bỏ phần thưởng tiền gửi.

Ví dụ: nếu bạn đăng ký nhận phần thưởng tiền gửi đầu tiên và từ bỏ phần thưởng tiền gửi thứ hai, bạn sẽ được coi là bạn đã từ bỏ phần thưởng tiền gửi tiền thưởng tiền gửi thứ ba và thứ ba.

Bốn tiền thưởng tiền gửi.

5: VX88 Khuyến mãi gửi tiền này được chia sẻ với khuyến mãi hoàn trả tiền mặt và khuyến mãi hoàn trả Hongbi, không phải với các khuyến mãi gửi tiền khác.

6: Cần 30 ngày tự nhiên để hoàn thành các yêu cầu đặt cược sau khi nhận tiền thưởng, và tiền thưởng quá hạn sẽ bị thu hồi.

Điều khoản và điều kiện sự kiện


1: Vui lòng nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ khách hàng trong vòng 2 giờ sau khi nạp tiền, quá hạn sẽ được coi là từ bỏ quyền hưởng ưu đãi này.

2: Nếu bạn đã đặt cược trước khi gửi đơn đăng ký cho trung tâm dịch vụ khách hàng thì coi như bạn từ bỏ quyền hưởng ưu đãi này.

3: Phần thưởng tiền gửi sẽ được phân phối trong vòng 2 giờ sau khi dịch vụ khách hàng trực tuyến của Hongyun xác nhận đã nhận được đơn đăng ký.

Nếu bạn không nhận được tiền thưởng trong vòng 2 giờ, vui lòng liên hệ ngay với trung tâm dịch vụ khách hàng.

4: Tiền thưởng một lần gửi tiền được giới hạn trong việc đặt cược trên nền tảng trò chơi mà bạn đã đăng ký. Trước khi đáp ứng các yêu cầu đặt cược, bạn sẽ bị cấm chuyển tiền và đặt cược trên các nền tảng trò chơi khác.

Trước khi không đáp ứng các yêu cầu đặt cược, số tiền đặt cược đặt cược trên các nền tảng trò chơi khác sẽ không được tính vào cược hợp lệ cần thiết để rút tiền.