Khách hàng muốn tham gia chỉ cần đặt cọc 1000k rồi đăng ký thông qua “Đăng ký nhận ưu đãi”

Thời gian hoạt động

1 tháng 12 đến 30 tháng 12

Định dạng ứng dụng như sau

Hạng mục giảm giá: Mua theo nhóm lớn
Nội dung: Số tiền gửi: xxxx (số tiền gửi phải thuộc 1000k)

Các quy định và nội quy

•Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng các ưu đãi giảm giá trên một lần cho mỗi số phát hành.
•Khoản tiền đặt cọc mà khách hàng yêu cầu giảm giá không thể áp dụng cho các khoản giảm giá khác, nếu không, nó sẽ được coi là từ bỏ đơn đăng ký giảm giá theo mặc định.
•Bảng tin Yifa International sẽ công bố tổng số người tham gia trong giai đoạn hiện tại sau 00:00:00 hàng ngày.
•Nếu số lượng người không đạt 100, sự kiện mua theo nhóm sẽ bị hủy.
•Sau khi nhận được tiền thưởng ưu đãi, bạn chỉ cần hoàn thành việc gửi tiền + doanh thu đặt cược gấp 8 lần tiền thưởng tại E8_VIP/sexy_**** để đăng ký rút tiền. Doanh thu đặt cược sẽ bắt đầu được tính sau khi nhận được chiết khấu.
•Nếu khách hàng bị phát hiện đặt cược lẫn nhau, Yifa International có quyền hủy và rút các khoản giảm giá và lợi nhuận được tạo ra, những khoản này không đủ điều kiện để nhận tiền thưởng hoàn trả cho tất cả các trò chơi.
•Mỗi người chơi, mỗi hộ gia đình, mỗi địa chỉ, từng địa chỉ email, từng số điện thoại, cùng một phương thức thanh toán (cùng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng/số tài khoản ngân hàng) và địa chỉ IP chỉ được hưởng ưu đãi một lần. Yifa International có quyền hủy hoặc rút tiền thưởng thành viên.