Phần thưởng tiền gửi đầu tiên của Dbet12 chỉ cần nhân đôi số tiền đặt cược tối thiểu, lên tới 2388k.

Khoản tiền gửi đầu tiên của khách hàng trong tháng:
Số tiền gửi lần đầu 100k – 499k 18k yêu cầu 1 lần số tiền đặt cược.
Số tiền gửi lần đầu là 500k – 999k, và cần gấp 5 lần số tiền cược để nhận được 98k.
Số tiền gửi lần đầu là 1000k – 4999k, và phải gấp 8 lần số tiền đặt cược mới được 198k.
Số tiền gửi lần đầu là 5000k– 9999k, và phải gấp 15 lần số tiền đặt cược để nhận được 988k.
Số tiền gửi lần đầu là hơn 10000k, gấp 25 lần số tiền cược để nhận được 2388k.

Quy định và Nội quy

Khách hàng chỉ cần đạt đến số tiền đặt cược được chỉ định của khoản tiền gửi cộng với tiền thưởng trong bất kỳ trò chơi Dbet12 nào trước khi họ có thể đăng ký rút tiền. Ví dụ: tiền gửi 100k + tiền thưởng 18k = tổng 118k (1 lần tiền cược).

Ưu đãi này chỉ áp dụng cho lần gửi tiền đầu tiên trong tháng, sau đó áp dụng nhận tiền thưởng thông qua “dịch vụ khách hàng trực tuyến” hoặc gửi email tới support@hbhelpdesk.com trong vòng 24 giờ. Khách hàng phải nhận tiền thưởng trước khi có thể đặt cược hoặc chuyển tiền, nếu không họ sẽ bị coi là đã từ bỏ tiền thưởng.

Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản Dbet12 của khách hàng. Khách hàng nhận được khoản tiền thưởng này không thể sử dụng số tiền gửi đầu tiên và tiền thưởng này để nhận các khoản tiền thưởng hoặc ưu đãi khác.

Nếu bất kỳ khách hàng cá nhân hoặc nhóm nào sử dụng cá cược phi rủi ro một cách ác ý để đạt được số tiền cá cược, Dbet12 có quyền từ chối cung cấp phần thưởng này và đóng băng tất cả tiền trong tài khoản của mình mà không cần thông báo trước. Cá cược không rủi ro là hành động đặt cược đồng thời vào nhà cái hoặc người chơi của Baccarat, nhà cái đơn, nhà cái đôi hoặc nhà cái đơn, nhà cái đôi của người chơi hoặc lợi dụng các tiện ích khác nhau trong cá cược để đạt được số tiền cá cược.

Nếu khách hàng hoặc bất kỳ nhóm khách hàng nào bị phát hiện có liên quan hoặc gian lận khoản tiền thưởng này, công ty có quyền hủy bỏ tất cả tiền thưởng của khách hàng và có quyền đóng băng tài khoản.

Mỗi khách hàng, bao gồm cùng một hộ gia đình, cùng địa chỉ email, cùng địa chỉ IP, cùng số tài khoản thanh toán hoặc rút tiền (ví dụ: thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, tài khoản neteller, v.v.) và cùng một máy tính (ví dụ: trường học, thư viện công cộng hoặc Nơi làm việc) , chỉ có thể được hưởng một khuyến mãi. Công ty cũng có quyền rút lại các đề nghị cá cược từ bất kỳ khách hàng nào vào bất kỳ lúc nào.

Dbet12 có quyền thay đổi, hủy bỏ, yêu cầu trả lại hoặc từ chối bất kỳ ưu đãi nào theo quyết định riêng của mình.